• TOEPASSINGEN

01

Learning & e-Learning

Een ‘leven lang leren’ is het hedendaagse credo. Variërend van klassikaal leren tot het volgen van individuele lessen. Van leren in de praktijk tot het volgen van online-opleidingen. In alle gevallen zijn er leermiddelen nodig. Daarbij speelt video vaak een belangrijke maar ook een kostbare rol. De kant en klare studio’s van GetyourStudio maken het zelf produceren van video eenvoudig en toegankelijk voor iedereen. Ons uitgangspunt is maximaal gebruikersgemak. Dat betekent de combinatie van een eenvoudige en daarmee laagdrempelige interface met de professionele kwaliteit van videoproductie. Met een van de verschillende hardware-en softwareoplossingen van GetyourStudio is iedereen in staat om professionele, betaalbare video, voor de toepassing van uiteenlopende leermiddelen, te produceren. Denk daarbij aan video in trainingssituaties, als onderdeel van theoretische leerstof, als klein clipjes in meerkeuze vragen of als onderdeel van (oefen)examens.

Meer weten over de kosten van e-learning, bekijk dan de blog "Wat kost e-learning?"

Learning & e-Learning
02

Training in de (beroeps)praktijk

Niet alle opleidingen kunnen volstaan met het leren en examineren van de leerstof. Bij trainingen in de (beroeps)praktijk is het van belang dat de cursist ervaart in welke mate hij of zij het geleerde heeft weten toe te passen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld presentatievaardigheden, een salestraining of een managementtraining op de werkvloer. Bij dit type opleidingen staat leren en toepassen in de praktijk, op basis van concrete werkzaamheden, centraal. De cursisten moeten laten zien welk deel ze wel en welk deel ze nog niet – voldoende - in de praktijk kunnen uitvoeren.
Met de toegankelijke hardware-en softwareoplossingen van GetyourStudio wordt het opnemen van de praktijkoefeningen heel eenvoudig. De videobeelden bieden de cursisten de mogelijkheid om te zien wat de resultaten waren en waar het wel en waar het nog niet goed ging. De combinatie van trainen, in de praktijk oefenen en het terug kunnen kijken van eigen prestaties, maken de inzet van video onmisbaar.

03

Beroepsonderwijs

Hiermee wordt bedoeld ‘al het onderwijs dat direct leidt tot praktische beroepsuitoefening’. Het geldt voor vakonderwijs van het MBO tot HBO tot universitaire opleidingen. De theoretische en praktische scholing bereidt de leerlingen voor op het uitoefenen van een beroep dat kan variëren van schade-expert tot inspecteur vastgoed tot museummedewerker tot huisarts. Dit type onderwijs vergt veel kennis en is dan ook gericht op het beklijven en onthouden van het geleerde. Video speelt een essentiële rol in het laten zien en uitleggen van producten, apparaten, machines, soft- en hardware et cetera. Eigen videostudio’s (opnamen en montage) zijn voor een gemiddelde onderwijsinstellingen niet weggelegd. Ze zijn te duur en te complex. Met zeer toegankelijke en kant-en-klare videostudio’s van GetyourStudio worden alle opleidingsinstituten in staat gesteld om professionele en betaalbare video te maken voor de toepassing en uitleg van vak gerelateerd onderwijs.

04

Webinar en/of seminar

Een seminar is een bijeenkomst rond een specifiek onderwerp waarin deskundigen met elkaar kennis delen. Een webinar is een online lezing, workshop, college of presentatie om kennis over te dragen. GetyourStudio biedt laagdrempelige, betaalbare videostudio’s waarin seminars en webinars kunnen worden opgenomen en uitgezonden via het internet. Beiden worden veelzijdig ingezet waarbij het bereiken van grote groepen geïnteresseerden centraal staat.

Webinars worden inmiddels ongekend vaak en veelzijdig ingezet. Denk daarbij aan webinars op terreinen als interne- en marketingcommunicatie, training en opleiding of kennisdeling en kennisoverdracht. Voor het organiseren en uitvoeren van webinars is naast een webinar softwareplatform ook een professionele studio nodig van waaruit het feitelijke webinar wordt aangeboden. De laagdrempelige, toegankelijke en veelzijdige videostudio’s van GetyourStudio zijn uitgerust met alles wat het geven van een webinar nodig heeft. Professionele opname van meerdere camera’s die variëren van eenvoudige sets tot meer camera-opstellingen. Daarnaast zijn de kant-en-klare hard-en softwareoplossingen van GetyourStudio scherp geprijsd en daarmee betaalbaar voor iedereen.

Meer weten over het een Webinar organiseren, bekijk dan de blog "Een Webinar organiseren, hoe doe ik dat?"

05

Communicatie (branded)

De veelzijdige en dynamische activiteiten, die onder de titel ‘communicatie’ vallen, zijn bijna onmogelijk samen te vatten. GetyourStudio biedt hoge kwaliteit, kant-en-klare en betaalbare studio’s die ideaal zijn voor de afdelingen communicatie, HR, marketing en directie. Communicatie differentieert, als spil in bedrijven en organisaties, voortdurend in omvang en vorm en biedt daardoor uiteenlopende kansen. Met de inzet van de videostudio’s van GetyourStudio’s wordt het zelf organiseren van een digitale bedrijfsbijeenkomst, een Town Hall Meeting of het live streamen, de productie van foto’s en video of een videoboodschap, vanzelfsprekend en veel laagdrempeliger. Het vermindert niet alleen kosten maar bespaart ook veel tijd, maar bovendien verstrekt het de communicatie met alle stakeholders binnen en buiten de eigen organisatie.

06

MOOC

Een MOOC (Massive Open Online Course) is een complete op zichzelf staande, online cursus, gericht op massale en (vaak) internationale deelname, die speciaal voor het internet is ontwikkeld. Eén van de eerste MOOCs behandelde in 2011 “Kunstmatige Intelligentie”, (Amerikaanse Standford Universty) en werd door 160.000 studenten bekeken. In beginsel zijn MOOCs gratis. Vaak betreft het een college voor studenten en andere geïnteresseerden. De MOOC kan live gegeven worden maar wordt in de meeste gevallen ook on demand aangeboden waardoor de cursisten hun eigen tempo kunnen bepalen.

De meeste MOOCs worden gegeven door één persoon waardoor de video-opname zich beperkt tot 1 camera. GetyourStudio heeft o.a. een kant-en-klare, professionele studio in het assortiment, speciaal voor het geven van MOOCs.

07

Product presentaties

In de praktijk zien de meeste - commerciële - organisaties hun klanten (veel) te weinig. Zeker wanneer het internationaal opererende bedrijven betreft. De lancering van nieuwe producten gebeurt vaak grootschalig op de grote beurzen of via een nieuwsbrief die, in het algemeen, betrekkelijk weinig impact heeft. Overbodig om te zeggen dat het onder de aandacht brengen van de nieuwe producten veelal de nodige, hoge kosten met zich meebrengt.

Video is hier het antwoord. Met een van de kant-en-klare oplossingen van GetyourStudio kan iedere sales of marketingmedewerker zijn eigen videocontent maken en zo veel sneller en met veel meer impact productpresentaties verzorgen. Zeker in de huidige tijd waarin (internationaal) reizen lastig is kan een bedrijf zich op deze manier onderscheiden.

Meer weten over het geven van online productpresentaties lees dan hier verder "Online productpresentaties ter vervanging van beurzen".

08

Gesprekken & interviews

Het op video vastleggen van gesprekken of interviews kent meerder vormen en kan uiteenlopende doelen dienen. Denk aan het vastleggen van oefensessies voor ‘spreken voor publiek’, het registreren van gesprekken van expertsessies of het trainen van presentatoren voor talkshows. De all-in-one en kant-en-klare studio’s van GetyourStudio zijn ideaal voor het vastleggen van gesprekken en interviews. Dat kan variëren van een eenvoudig tweegesprek tot een meercamera setting zoals bekend van grotere televisieprogramma’s. GetyourStudio biedt ook de opleiding en begeleiding om deze technieken onder de knie te krijgen en in te zetten.

09

Certificeren

Het testen van vaardigheden, het uitvoeren van deskundigheid bevorderende activiteiten en het afnemen van examens of toetsen, wordt in veel markten ingezet om de kwaliteit van medewerkers te garanderen. Dit wordt certificeren genoemd. Bij deze activiteiten speelt de inzet van video op vaak meerdere terreinen een belangrijke rol. Denk daarbij aan leren op afstand, het digitaal bijwonen van een college of het deelnemen aan een webinar. Daarnaast wordt video ook vaak gebruikt om de certificatie van producten en processen met video uit te leggen. Met een van de kant-en-klare studio-oplossingen van GetyourStudio worden beide vormen van certificatie eenvoudig en laagdrempelig gemaakt.

10

Tutorials & (instructie)video’s

Een tutorial is een digitale handleiding die vaak handig of noodzakelijk is bij het in gebruik nemen van hard- en software. Video is de laatste jaren uitgegroeid tot misschien wel het belangrijkste communicatiemiddel. Zeker jongeren kijken niet alleen langdurig video, ze willen ook geen lange, ingewikkelde handleidingen doornemen om de werking van een product of dienst uitgelegd te krijgen. Korte, heldere video’s zijn essentieel om de juiste doelgroepen aan te spreken. Het maken van deze video’s is een complexe en dure aangelegenheid. Met de kant-en-klare studio’s van GetyourStudio wordt de drempel om zelf snel videocontent te maken een stuk lager. Iedereen kan nu snel en zelf video’s opnemen in de eigen (kantoor)omgeving.

Meer weten over het maken van een instructievideo, bekijk dan de blog "Tips voor het maken van een eigen instructievideo"